Ẩn - Xóa dòng "No front page content has been created yet." trên drupal 8

Thể loại:

Có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề này, bên dưới là một số cách đơn giản thưc hiện trên giao diện, không phải coding.

1. Chỉnh lại View Frontpage

Truy cập vào view tại /admin/structure/views/view/frontpage, sau đó chọn "Global: Unfiltered text item". Đây là nơi đoạn nội dung "No front page content has been created yet." xuất hiện. Một là bạn xóa luôn mục này hoặc là chuyển thành đoạn nội dung khác phù hợp hơn.

No front page content has been created yet.

Click remove bên dưới nều bạn muốn delete luôn mục này.

2. Ẩn block hiển thị

Mục này được xem là view block có tên là [Page Title]. Do đó đơn giản chỉ cần disable block này khỏi mục content trong Structure/block layout là được.

3. Tạo một page frontpage khác.

Mục đích việc tạo mới này là tùy chỉnh trang frontpage theo ý mình. Để đơn giản, tạo một new content từ content type Basic Page. Nhập nội dung bạn muốn hoặc để trống (blank) theo ý bạn.

Sau đó lưu và publish, từ đó bạn có một url dạng "/node/id-number".

Sau đó bạn vào /admin/config/system/site-information, thay đổi trang frontpage mặc định bởi url bên trên.

Lưu thiết lập và bạn có trang frontpage mới. Xóa cache nếu cần thiết.

 

Tags: