Khởi nghiệp tinh gọn: 3 lợi ích

Khởi nghiệp tinh gọn là phương pháp giúp quá trình khởi nghiệp nhanh hơn, ít rủi ro và đỡ tốn kém hơn.

Thay vì dành nhiều thời gian xây dựng một sản phẩm với đầy đủ tính năng, phương pháp khởi nghiệp tinh gọn tập trung vào một vài tính năng quan trọng nhất để nhanh chóng tạo ra một sản phẩm cơ bản gọi là MVP (minimum viable product – sản phẩm khả dụng tối thiểu).

Dựa vào việc đo lường những tương tác của khách hàng với sản phẩm, doanh nghiệp có thể phân tích, học hỏi và áp dụng những điều học được vào việc cải tiến sản phẩm. Đây gọi là vòng phản hồi xây dựng – đo lường – học hỏi. Phương pháp này được áp dụng tại nhiều công ty khởi nghiệp nhờ mang đến 3 lợi ích dưới đây.

Thời gian thu hút thị trường nhanh hơn

Bằng cách tập trung vào việc xây dựng sản phẩm cơ bản và nhanh chóng tung ra thị trường, doanh nghiệp có thể giành lợi thế người đi trước, thu hút sự chú ý của thị trường. Khi đối thủ bắt đầu tung sản phẩm, doanh nghiệp đã có thể giới thiệu những bản cập nhật cải tiến tốt hơn để giữ chân khách hàng cũ và mở rộng sang những đối tượng khách hàng mới.

Khởi nghiệp tinh gọn
Khởi nghiệp tinh gọn

Giảm thiểu rủi ro

Với phương pháp khởi nghiệp thông thường, doanh nghiệp phải dành nhiều nỗ lực để phát triển sản phẩm với đầy đủ tính năng mà họ nghĩ là khách hàng cần. Tuy nhiên, khi mới tiếp xúc sản phẩm, khách hàng thường chỉ cần một vài tính năng nhất định.

Nhờ thử nghiệm sản phẩm với một vài tính năng cơ bản, doanh nghiệp có thể tập trung vào những điều tạo ra giá trị cho khách hàng, tiết kiệm chi phí và nhanh chóng tạo được doanh thu để tái đầu tư. Nếu ý tưởng không hiệu quả, doanh nghiệp cũng không mất nhiều chi phí, có thể nhanh chóng điều chỉnh hoặc phát triển sản phẩm mới.

Có cơ sở kiểm chứng giả thuyết

Phương pháp khởi nghiệp tinh gọn giúp doanh nghiệp kiểm chứng những giả thuyết của mình thông qua việc thu thập, phân tích những phản hồi và hành vi của khách hàng. Từ đó, doanh nghiệp có cơ sở vững chắc để điều chỉnh, tối ưu quá trình sản xuất và sản phẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *